President

Namn
Vänligen logga in för att se kontaktinformationen
 
 

Funktionärer

Titel
Namn
Vänligen logga in för att se kontaktinformationen
Inkommande President
 
 
 
Skattmästare
 
 
Sekreterare
 
 
Klubbmästare
 
 
Vice President
 
 
 
 

Titel
Namn
Vänligen logga in för att se kontaktinformationen
Vice sekreterare
 
 
 
IT-Samordnare
 
 
 
Ordf. Medlemskommitté
 
 
 
Ordf. Programkommitté
 
 
 
Kontaktperson The Rotary Foundation
member Name Info ImgMagnus Liljenberg
member photo
Kontaktperson The Rotary Foundation
 
 
 
 
 
Festkommitté
 
 
 
Festkommitté
 
 
 
 
 
 
Revisorsuppleant
 
 
 
Hemsida & Sociala Media