Publicerad den 16 Feb 2022

Nu kan du skaffa dig ett livslångt medlemskap i ShelterBox Sweden!

Dessutom kan klubbar bli medlemmar till en mycket förmånlig avgift. Spid gärna ordet!

MEDLEMSKAP

Både privatpersoner och organisationer är välkomna och har rätt att bli medlemmar i ShelterBox Sverige enligt följande former:

  • Årligt medlemskap: 100 kr (Inbetalningar efter 1/10 gäller även kommande år)
  • Livslångt medlemskap: 1000 kr
  • Årligt organisationsmedlemskap 
    • 1-10 anställda/medlemmar: 500 kr 
    • 11-100 anställda/medlemmar: 1000 kr 
    • > 100 anställda/medlemmar: 2000 kr 

Medlem blir man genom att betala in avgiften till Swish: (123)9005430 eller bankgiro: 900-5430.
Ange kontaktuppgifter för mejl och telefon via inbetalningsmeddelandet eller via mejl till shelterboxsweden@gmail.com