Publicerad den 01 Feb 2022
Klubben har blivit uppmärksammad med ett tack från Läkarbanken för de bidrag vi kunnat ge till ytterligare en vattenbrunn i Kenya.
Läkarbanken har byggt en brunn i byn Sikhendu med hjälp av dessa bidrag och förser ca 750 människor med bättre hälsa och sanitet genom tillgång till rent vatten.