25
nov
2021
Ängelholm-Bjäre
Restaurang Nimt
Valhall Park Hotell
Stjernsvärds allé 66
Ängelholm,  262 74
Sweden

OBSERVERA: ANNAN PLATS
Som omväxling ses vi på Restaurang Nimt på Valhall Park Hotell. Vi äter frukost och förflyttar oss sedan till annan lokal. 

PROGRAM

Anette Rajaniemi ger oss en bild av ett familjehems vardag.

AGENDA

07.15 Mingel och support
07.30 Frukost

08.00 Presidenten har ordet

08.15  Föredrag

08.45  Sluttid

 

LOTTERI
Vi har som vanligt lotteri till förmån för Rotary Doctors, ShelterBox eller annan välgörenhet. Swish-nummer 
123 048 13 09. Lottpris: 100kr/4 lotter

GÄSTVÄRDAR
Marika Thulin och Marita Sjunesson

VECKOBREVSKRIVARE
Johan Tidstrand

DIGITALT DELTAGANDE
Vi erbjuder intet digitalt möte denna torsdag.