09
feb
2023
Ängelholm-Bjäre
Valhall Park Hotell
Stjernsvärds allé 66
Ängelholm,  262 74
Sweden

PROGRAM

Klubbsamråd #3 verksamhetsåret 2022/23. Frågor som önskas belysas på Klubbsamrådet mailas till presidenten gärna en vecka innan mötet.

 

DIGITAL MEDVERKAN

https://meet.goto.com/angelholm-bjare

Anmälan till gästvärd krävs

 

AGENDA

07.15 Mingel och support
07.30 Frukost

08.00 Presidenten har ordet

08.15  Klubbsamråd

08.45  Sluttid

 

LOTTERI
Vi har som vanligt lotteri till förmån för Rotary Doctors, ShelterBox eller annan välgörenhet. Swish-nummer 
123 048 13 09. Lottpris: 100kr/4 lotter.

 

GÄSTVÄRD/FACILATOR
Bengt Svenson och Catrine Svensson

 

VECKOBREVSKRIVARE
Bengt Svenson