22
jul
2023
Ängelholm-Bjäre
Hembygdsparken Ängelholm
Thorslundsgatan 13
Ängelholm,  262 33
Sweden

Tillsammans vill vi i Rotary stötta projekt som främjar psykisk hälsa där vi genom vårt bidrag kan göra skillnad på hemmaplan!

För att samla in pengar arrangerar vi nu för första gången en

Välgörenhetsauktion

Skänk ett föremål och var med och bidra!


Ängelholms fyra Rotaryklubbar har gått samman och kommer att arrangera en välgörenhetsauktion för att stötta och göra gott i lokala projekt. Intäkterna kommer att delas lika mellan HIK Kick Off och MIND. Dessa organisationer ligger i linje med vår världspresidents motto ”Create Hope in the World”.

Planeringen har pågått sedan början av året och nu börjar arbetet med att samla in föremål och upplevelser till auktionsdagen den 22 juli 2023. Bakom klubban har vi Joakim Bengtsson expert i Antikrundan som går på TV.

Ängelholms Rotaryklubbars Välgörenhetsauktion kommer att gå av stapeln från scenen i Hembygdsparken den 22 juli kl. 13

Läs mer på Facebook och Instagram - rotary22723, där vi efter hand lägger vi upp det som kommer att auktioneras ut.


Vill du också vara med och skänka något till vår Välgörenhetsauktion? 

Hör av dig till:
Ulla Gigel - ulla@ossemellan.se, 070-36 33 11
Magnus Herbst - magnus@herbst.nu, 076-780 20 80


Alla gåvor är välkomna, stort som smått
Tack för att Du är med och bidrar!

 


 

HIK Kick off - FÖRENINGEN SOM ÄR TILL FÖR ALLA

Vi vill ge människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar en meningsfull
fritid och en känsla av gemenskap i föreningsdriven verksamhet.

HIK Kick Off arbetar för att skapa förutsättningar så att medlemmen kan finna:
• Social trygghet
• Meningsfull fritidssysselsättning
• Välmående genom en bättre förståelse för det egna hälsoperspektivet
• Möjlighet till tävlingsverksamhet


Att genom samverkan mellan HIK Kick Off och kommunens övriga idrottsföreningar finna de medlemmar som på grund av sina handikapp inte klarar av att ta en plats i sitt lag och erbjuda dessa möjligheter, till ett idrottsutövande anpassat efter deras förutsättningar.

Att medlemmen genom sitt fritidsintresse skall kunna skaffa sig kontakter som kan leda till en praktikplats eller ett riktigt arbete.

Att i en framtid ha skapat ett så stort intresse för idrott, att det finns förutsättningar till en idrottsutbildning med inriktning på elever med särskilda behov.

Läs mer på: www.hik-kickoff.se

 


MIND - En ideell förening som arbetar med psykisk hälsa

Mind
arbetar för ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande. Ett samhälle där människor med psykiska besvär och psykiatriska diagnoser blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv

Minds uppdrag är att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete.


Mind är en ideell förening. Det innebär att vi är en icke-vinstdrivande organisation som ägs av våra medlemmar. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna och värnar om vårt oberoende.

Mind driver bl a olika stödlinjer såsom
- Självmordslinjen, på telefon 90101, mejl och chatt dygnet runt, för personer som inte längre orkar leva och deras närstående.
- Äldrelinjen, en stödlinje för äldre som behöver någon att prata med.
- Livslinjen, en stödlinje där personer mellan 16 och 25 kan prata med en vuxen om saker i livet som känns jobbiga. Stort som smått.

- Föräldralinjen, en stödlinje för vuxna som är oroliga för barn i sin närhet och vill ha någon att prata med.

Läs mer på www.mind.se