18
aug
2022
Ängelholm-Bjäre
KuRi
Prästvägen 28-30
Eldsberga,
Sweden

Höstgruppen gör studiebesök på KuRi och planerar Ski of Hope. Vi samåker från Valhall (efter veckomötet) och är tillbaka innan lunch.