08
apr
2021
Ängelholm-Bjäre
GTM

Sweden

PROGRAM
Joakim Lönnberg, Director of Sales Region North Europe, berättar om investeringar, hållbarhet och en spännande framtid för ett av Bjäres börnoterade företag Lindab

Digitalt möte enligt nedan.

AGENDA
07.15 Mingel och support
07.30 Presidenten har ordet
07.45 Föredrag

LOTTERI
Vi har som vanligt lotteri till förmån för Rotary Doctors. Swish-nummer meddelas på mötet. Lottpris: 25kr. 5 lotter för 100kr!

GÄSTVÄRDAR
David Gabrielsson och/eller Cecilia Eliasson

VECKOBREVSKRIVARE
Johan Tidstrand

DIGITALT DELTAGANDE
Ni deltager digitalt via GTM-länken: https://global.gotomeeting.com/join/950319757
Du kan också använda din smartphone via: +46 853 527 818
Access Kod: 950-319-757

ÖVRIG INFORMATION
Ängelholm-Bjäre Rotaryklubb följer löpande myndigheternas regler och rekommendationer gällande covid-19.