11
maj
2021
Ängelholm-Bjäre
GTM

Sweden


 
 

Kallelse kommer!

Anslut till mötet via din dator, padda eller mobiltelefon: 
https://www.gotomeet.me/D2400klubbarkanal3/ängelholm-bjäre-rk---styrelsemöte
Du kan också ringa in till mötet via +46 853 527 827
Accesskod om du vill ansluta direkt från appen: 394-128-245

 

DAGORDNING

 

§1 - Mötets öppnande

 

§2 - Godkännande av dagordning och kallelse

 

§3 - Val av justeringsman

 

§4 - Genomgång av föregående styrelseprotokoll 

 

§5 - Ekonomi

 

§6 - Rapport kommittéer

  • PR-kommittén

  • Klubbkommittén

  • Programkommittén

  • Medlemskommittén

  • Festkommittén

  • Projekt (Årstidsgrupperna, ShelterBox, Läkarbanken, Lokala projekt)

§7 - Övriga frågor

 

§8 - Nästa möte, tid och plats

 

§9 - Mötet avslutas