Publicerad den 21 Feb 2023

”Våra team arbetar dygnet runt för att leverera vårt bistånd till de drabbade regionerna i både Syrien och Turkiet." - Alice Jefferson, chef för ShelterBox insatsorganisation

HUR HJÄLPER SHELTERBOX TILL?

Våra båda insatsteam är nu på plats i Gaziantep – en stor stad i södra Turkiet. I Gaziantep kan teamen på ett bra sätt samverka med andra hjälporganisationer via ett s.k. ”Shelter-Cluster”. Därför är detta just nu den bästa platsen att arbeta ifrån för våra insatser i Syrien och Turkiet.

ShelterBox fokuserar på var de största luckorna i nödhjälpen finns och vilken materiel inom ramen för vårt ändamål som är mest kritisk under de kommande dagarna, veckorna och månaderna. 

Våra första tält har anlänt till Turkiet, utan kostnad för ShelterBox tack vare Turkish Airlines och vår samverkan med Rotary.

Vi har redan börjat dela ut varma vinterkläder till drabbade barn i norra Syrien genom en befintlig partner. Fler tält, hushållsartiklar, filtar och madrasser är just nu på väg från våra olika lager till runt om i världen till en av våra välbetrodda partners norra Syrien.

En väl koordinerad insats är avgörande, särskilt med tanke på hur enorm den här krisen är. Via tillgång till ”Clustret” kan ShelterBox som legitim katastrofhjälpsorganisation, ta reda på vilket stöd som andra ger samt var och hur det fördelas.

Vi vet att det är hög efterfrågan på tält, och vi kommer att tillhandahålla tält och andra förnödenheter som hjälper människor att skydda sig mot vintervädret, förhindra spridning av sjukdomar och ge lite avskildhet. Vi tillhandahåller också tusentals filtar och förväntar oss att materiel som solcellslampor och för vattenrening behövs.

De logistiska utmaningarna är enormt stora. Vårt logistikteam arbetar dygnet runt för att kunna transportera tält och andra föremål till Turkiet och Syrien från våra lager på strategiska platser över hela världen.

Att tillhandahålla kontanthjälp kan också bli en viktig del i denna insats – att ge människor som har förlorat allt en flexibilitet att kunna handla det de behöver skapar värdighet o självkänsla.

Vårt insatsteam har redan utvecklat partnerskap, träffat Rotary och skalat upp vårt arbete med befintliga partners från vår Syrien-insats. Planeringen har fokuserat på de logistiska utmaningarna och man har också utarbetat hur varje organisation kan tillföra värde under de kommande dagarna, veckorna och månaderna.

Vår chef för ShelterBox insatsorganisation, Alice Jefferson, säger:

Våra team arbetar dygnet runt för att leverera vårt bistånd till de drabbade regionerna i både Syrien och Turkiet. Vi är medvetna om att detta kommer att vara en av de mest utmanande humanitära insatserna som ShelterBox har mött under det senaste decennietAntalet personer som direkt har påverkats är chockerande stort– vi vet att bakom statistiken finns människorna som behöver vår hjälp, och faktumet att det är mycket svårt att nå fram till dem i konfliktdrabbade områden.

Värt att belysa är vårt givande samarbete med Rotary där teamen tidig fick kontakt med distriktsguvernörerna och medlemmarna i Rotarys katastrofkommitté för de tre rotarydistrikten i Turkiet. Distriktsguvernör Suat, D2420, lät teamet disponera distriktets kontor i Istanbul när de var baserade där vid ankomsten till landet.