Publicerad den 22 Mar 2021

Läs om Sverige Rotary Online (RO), ett nytt initiativ från aktiva Rotarianer i distrikt 2320. 

 

 

RO övergripande mål är att erbjuda en mötesplats online och vara ett komplement till traditionella Rotaryklubbar och Rotarys e-klubbar. På det sättet hoppas initiativtagarna att vi kan attrahera även nya och yngre medlemmar för fortsatt tillväxt av Rotary i Sverige. Det innebär att vi öppnar dörrarna för föredrag som är av intresse för Rotarymedlemmar och dess gäster inom hela landet. Premiärföredrag den 9 april. Läs i Evenemangskalendern!
 

Syftet med RO är att transparent och övergripande inom Sverige erbjuda ett komplement och service till traditionella Rotaryklubbar. Även en rekryteringsplattform med intressanta rikstäckande föredrag och fånga upp professionella människor för framtida medlemskap. Öppna dörrar att meningsfullt kunna utbyta erfarenheter i en större utsträckning än någonsin tidigare i vår historia. Detta skulle med all sannolikhet bromsa upp trenden med att vi förlorar medlemmar. Istället attraherar vi nya yngre medlemmar i vårt stora nätverk. Med RO skulle även de geografiska gränserna för vårt arbete försvinna vilket skulle öppna många nya dörrar. 

Läs mer om Sverige Rotary Online (endast medlemmar) >