Publicerad den 18 Aug 2021

VI GÖR SKILLNAD FÖR DEM SOM DRABBATS AV EN KATASTROF

Så här skriver ShelterBox Sweden:

Er fina gåva på 37 200 kr som vi mottog den 29/6-2021 är högt uppskattad!
Gåvan som ni har skänkt hjälper människor, som har förlorat sina hem och hamnat i nöd efter katastrofer, att överleva och återskapa sina liv igen. Just nu levererar vi material till utsatta familjer och samhällen i följande länder: Mozanbique, Burkina-Faso, Etiopien, Kamerun, Syrien och Nigeria.
Beräknat på våra genomsnittliga kostnader och innehållet i nödpaketen som nu levereras till hushåll i Burkina-Faso, motsvarar er gåva hjälp till ca tjugo utsatta familjer.

Klubben har nu bidragit med 561 200 kr till ShelterBox Sweden och därigenom utsatta människor världen över. Det är stort!

Läs mer >