Publicerad den 08 Feb 2023
Stötta ShelterBox idag!
En kraftig jordbävning med magnituden 7,8 drabbade Turkiet och Syrien tidigt den 6 februari.

ShelterBox insatsorganisation bevakar och analyserar noggrant situationen. Ett ShelterBox Responsteam är på väg för att på plats klara ut behov och hur vi bäst kan hjälpa.

Teamet och vårt högkvarter, samlar in information från alla tillgängliga källor för att se hur stort behovet av akut väderskydd kommer att vara, hur våra hjälppaket bör utformas och var vi kan göra insatser på bästa sätt, i samverkan med myndigheter och andra organisationer.

ShelterBox har stor erfarenhet från genomförda insatser efter jordbävningar  i Turkiet, bl.a. i Van 2011 och ett pågående program i Syrien för människor som fördrivits av konflikter.

Vänligen ge en gåva idag. Ditt stöd kommer att ge akut skydd för familjer som drabbats av katastrofer runt om i världen.