Publicerad den 22 Mar 2023

Rotary Doctors bekräftar idag att vår gåva på ytterligare 5 000 kronor mottagits.

Den mottagna gåvan kommer att användas till vattenprojekt och/eller sanitetsprojekt i nordvästra Kenya. Det angelägna arbetet med att förebygga sjukdomar genom att familjer får tillgång till rent vatten och blir motiverade att bygga latriner kan fortgå.

Rotary Doctors arbetar med direkt stöd, utbildning och förebyggande insatser, med den långsiktiga målsättningen att befolkning och hälsopersonal ska ta över ansvaret för sin egen hälso- och sjukvård.

Ert engagemang gör stor skillnad för många i nordvästra Kenya.

Varmt tack!

Med vänliga hälsningar,

Karin Håkansson
Generalsekreterare