Publicerad den 14 Feb 2023
Vi har tillsammans med våra internationella kollegor kunnat bistå hela 58 011 hushåll (mer än 400 000 människor)!
Bäste Shelterbox-vän,
 
Vi har tillsammans med våra internationella kollegor kunnat bistå hela 58 011 hushåll (mer än 400 000 människor) med både tak över huvudet och övrig nödutrustning enligt vårt ändamål. Dessutom har vi bistått ytterligare 28 801 hushåll med mindre paket av övrig nödutrustning som exempelvis; hygienpaket, madrasser, filtar, kläder, kontantstöd, m m.
 
ShelterBox medelkostnad (inklusive administrations- och insamlingskostnader) för de 58 011 hushåll som fick både tak över huvudet och övrig nödutrustning, blev 3450 kr vilket är avsevärt lägre jämfört med föregående år.  Det kraftigt förbättrade effekten beror på stora insatser i Ukraina, Pakistan och Filippinerna och det beredskapsarbete som låg till grund för detta, samt fortsättningen av programmet som startade 2021 i Moçambique, och de långsiktiga program som startades dessförinnan i Syrien, Kamerun, Etiopien, Burkina Faso och Nigeria.  Detta har varit möjligt på grund av att intäkterna översteg förväntningarna men också tack vare många goda insatser från våra volontärer och medarbetare.
 
I Sverige har vi fått in färre gåvor 2022 jämfört med tidigare år. Detta beror sannolikt på att Rotary i Sverige och faktiskt hela Norden, har valt att stödja andra organisationers arbete i Ukraina. Men trots färre gåvor, kunde vårt insända bidrag på 293 694 kr hjälpa fler familjer 2022 (77 st) jämfört med 2021 (75 st).
 
Fördjupad information om vad ShelterBox har åstadkommit under 2023 finns i ShelterBox Rotary Impact report som du kan ladda ner via följande länk:  https://drive.google.com/file/d/1cyt26F2DWNv_XgmR66uDThVfcS22RYRQ/view?usp=sharing
 
Hjärtligt välkommen till vårt årsmöte lördagen den 18 mars kl 10:45 på Vänermuseet i Lidköping! Du får då uppleva den unika utställningen ”Shelter – en virtuell flykt till verkligheten”. Vi kan virtuellt besöka familjer som bor i flyktingläger (Zataari och Bidibidi) och som bor i våra tält under tiden de bygger upp sina hem och samhällen efter en katastrof (Jordbävningen på Lombok 2018).
 
Om du inte redan har fått det får du gärna agera på och sprida bifogat upprop för jordbävningsdrabbade.
 
Med vänlig Hälsning
ShelterBox Sverige genom
Jan Larsson och Carina Laurell
Ordförande        Generalsekreterare