Publicerad den 01 Jul 2023
Create hope in the World är temat för det kommande Rotaryåret!
Create hope in the World är temat för det kommande Rotaryåret och det är med stolthet jag i ljuset av detta antar rollen som President i en klubb som genom åren verkligen levt upp till detta motto, nämligen VÅR klubb – Ängelholm-Bjäre Rotaryklubb.

RI Presidenten Gordon McInally menar att Rotary internationellt kan göra stor skillnad för människors mentala hälsa. I vår klubb kommer vi under kommande verksamhetsår tillsammans
arbeta med HÄLSA i ett mycket brett perspektiv. Hälsa berör oss alla.

Att fortsatt bidra till de mest utsatta i världen genom ShelterBox är naturligtvis en självklarhet för oss i Ängelholm-Bjäre RK. Vi är bäst i Sverige på detta och jag utgår ifrån att vi alla vill försvara denna titel. Detta gör vi bäst genom att anordna olika typer av event för att samla in pengar och här är alla förslag välkomna.

Det blir nu ett litet sommaruppehåll, men för de som vill upprätthålla kontakt kommer det att anordnas Walk and talk under hela sommaren enligt ett särskilt program – håll ögonen öppna – detta är ett utmärkt tillfälle att ventilera idéer.

Vi startar ånyo upp våra aktiviteter Torsdagen 17 augusti på vårt stamlocus – Margretetorps Gästgiveri.

We are People of Action – glöm inte det!

Väl mött
Ulf Lagerquist
President 2023/24