Publicerad den 22 Feb 2021
I Sverige hade ShelterBox ett trögt 2020. Bli medlem 2021 för endast 100 kr.
 
 
ShelterBox lyckades väl med uppdraget under 2020 trots alla utmaningar som Covid 19 pandemin skapade. Insatsverksamheten klarade av att bistå hela 35 000 familjer i 11 länder vilket var fler än under 2019. De lyckades också med att anpassa verksamheten till Covid 19 på ett sätt så att den kunde motverka både spridning och konsekvenser av detta virus. Insamlingsverksamheten har gått över förväntan internationellt sett vilket medför att vi även detta år kan bistå många utsatta människor.
 
I Sverige hade ShelterBox dock ett trögt år och vi vädjar till alla, som vill göra en liten med viktig insats, att bli medlemmar!
Betala in 100 kr till ShelterBox för medlemskap 2021 (om du inte redan gjort detta).
OBS. Företag har en annan tariff (se på hemsidan).
 
Anmäl dig:
 
Betala:
Swish: (123) 900 54 30
Bankgiro: 900 -54 30