Publicerad den 24 Feb 2023
Vi är tacksamma att fortsatt kuna skänka pengar till ShelterBox som verkligen gör skillnad för människor i nöd.
 
Tackbrev från ShelterBox Sverige lyder som följer:
 
Ängelholm-Bjäre Rotary Klubb 
NI GÖR SKILLNAD FÖR DEM SOM DRABBATS AV EN KATASTROF 
Er fina gåva på 35 920 kr som vi mottog den 20/2-2023 är högt uppskattad! 
Gåvan som ni har skänkt hjälper utsatta människor att överleva och återskapa sina liv igen. Just nu bedriver vi verksamhet i följande länder: Ukraina, Turkiet, Syrien, Pakistan, Filippinerna, Mocambique, Burkina-Faso, Etiopien, Kamerun, Yemen, Somalia och Nigeria. 
Insatsexempel: Baserat på ShelterBox genomsnittskostnader (allt inräknat) för hjälp till ett hushåll, motsvarar er gåva stöd med både anpassat väderskydd/boende och anpassade förnödenheter, åt ca tio utsatta familjer. 
 
Totalt gåvobelopp: 604.120 kr
 
Varför behövs vårt stöd i Turkiet/Syrien? 
Flera kraftfulla jordbävningar med minst 243 efterskalv slog till i södra Turkiet och nordvästra Syrien i den 6:e februari. Tiotusentals människor dödades då mängder av byggnader kollapsade. 
Det bor ca 1,7 miljoner flyktingar i de jordbävningsdrabbade områdena i de båda länderna och bedömt kan över 9 miljoner människor drabbats hårt av denna katastrof där minst 57 000 byggnader förstörts. 
Det finns 4,6 miljoner människor i nordvästra Syrien som redan före jordbävningen hade behov av att få humanitär hjälp. Drabbade samhällen, där alla dessa miljontals krigsflyktingar lever, får utstå och måste hantera svåra levnadsförhållanden, väder och allvarliga sjukdomar som kolera. 
Behovet av hjälp med väderskydd/tak över huvudet, filtar, varma kläder och kritiska hushållsartiklar överstiger tillgången och bedöms göra så under en lång tid framöver.
 
Vår insats och effekt i området. 
Vi är fast beslutna att hjälpa till i både Turkiet och Syrien i nära samarbetar med Rotary lokalt. 
Våra första tält har levererats i Turkiet, utan kostnad för ShelterBox, detta tack vare Turkish Airlines och vår samverkan med Rotary. 
Utdelning pågår av varma vinterkläder till drabbade barn i norra Syrien. 
Tält och hushållsartiklar, såsom filtar och madrasser har passerat gränsen på väg till norra Syrien. Distributionen sker via lokala partners. 
Se bilaga för fördjupad info. 
Följ vad vi gör via: www.shelterboxsweden.org 
Varmt tack för ert engagemang! 
Med vänlig hälsning
Jan Larsson , Ordförande ShelterBox Sverige