Klubbinformation
Ängelholm-Bjäre

ÄNGELHOLM-BJÄRE RK

Vi möts både fysiskt och online
Torsdagar kl 07:30
Margretetorp Gästgifvaregård
Kägle väg 9
Ängelholm,
Sweden
Telefon:
073-300 00 51
Sista torsdagen i varje månad håller vi vårt veckomöte på kvällen kl 18.30.
FUNKTIONÄRER
President
Inkommande President
Skattmästare
Sekreterare
Klubbmästare
Vice President
Vice sekreterare
IT-Samordnare
Ordf. Medlemskommitté
Ordf. Programkommitté
Kontaktperson The Rotary Foundation
Festkommitté
Festkommitté
Revisorsuppleant
Hemsida & Sociala Media
Vad är Rotary?
 
Rotary är en internationell organisation som består av människor som brinner för att förbättra våra samhällen och göra livet bättre för människor runt om i världen. Det finns Rotaryklubbar så gott som i alla världens länder. Våra medlemmar åstadkommer förändring där de bor och samarbetar dessutom med andra klubbar om internationella projekt som inriktar sig på dagens mest angelägna utmaningar. Genom att var medlem i Rotary har man möjlighet att aktivt göra skillnad, samtidigt som man får personlig tillfredsställelse och livslång vänskap på köpet.

 

Rotarys kärnvärde

Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.

 

Rotarys fokusområde

  • Rotarys fokusområde är 
  • Främja fred
  • Bekämpa sjukdomar
  • Tillhandahålla rent vatten, avlopp och hygien
  • Mödra- och barnavård
  • Stödja utbildning
  • Skydda miljön

 

Rotarymedlemmar

Det finns drygt 1,2 miljoner Rotaryklubbmedlemmar, eller rotarianer, i hela världen. Din potential att göra gott i ditt samhälle som rotarian är betydligt större än den var innan du gick med i Rotary. Du har privilegiet att tillsammans med andra yrkesbakgrunder få möjlighet att göra skillnad i andras liv genom att samla expertis, kunskaper och resurser.

 

Rotaryklubbar

Klubben är den viktigaste komponenten i Rotarys organisatoriska struktur. Det finns drygt 35 000 Rotaryklubbar i över 220 länder. Klubbarna är självstyrande, så hur det är att vara medlem varierar från klubb till klubb. 

 

Rotary i Ängelholm

I Ängelholm finns fyra Rotaryklubbar som samarbetar med flera projekt och träffas regelbundet på InterCity-möte.
 
Klubbnamn Mötestid Hemsida
Ängelholm RK Fredagar kl  12.45 Ängelholm RK
Ängelholm-Luntertun RK Tisdagar kl 07.30 Ängelholm-Luntertun RK
Ängelholm-Rönne RK Måndagar kl 07.30 Ängelholm-Rönne RK
Ängelholm-Bjäre RK Torsdagar kl 07.30 Ängelholm-Bjäre RK
 

___

 
För dig som vill veta mer om Rotary i allmänhet och Ängelholm-Bjäres Rotaryklubb i synnerhet kontakta PR-ansvarig Ann Lönnberg